START GERIATRISCHE AANDOENINGEN GERIATRISCHE BEHANDELINGEN LINKS CONTACT info@geriater-lambrecht.be

 

Geriater Dr. Erik Lambrecht over het geriatrisch zorgprogramma

AZ Nikolaas - Sint-Niklaas - Hamme België
geriatrie

info@geriater-lambrecht.be

+32478666906


 


GA NAAR : (klik op de link hieronder)

Interne liaison

De interne liaison maakt het mogelijk de geriatrische principes en de geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van alle behandelende geneesheer-specialisten (niet-geriaters) en dit voor alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten vanaf de leeftijd van 75 jaar met een geriatrisch profiel.

Op alle niet-geriatrische afdelingen zal een referentie-verpleegkundige die geïnteresseerd is in de geriatrie een eerste triage en selectie uitvoeren, evenals op de afdeling spoedgevallen.

Voor de interne liaison-functie kan een beroep worden gedaan op het voltallig pluridisciplinair geriatrisch team.

Externe liaison

De externe liaison maakt het mogelijk de geriatrische principes en de geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van de huisarts en van de coördinerende en raadgevende arts (CRA) van het rusthuis, het rust- en verzorgingscentrum en de woon- en zorgcentra. Elk geriatrisch zorgprogramma van een algemeen ziekenhuis gaat in het kader van de externe liaison-functie van het zorgprogramma een formele samenwerking aan met:

 • één of meerdere geïntegreerde diensten voor thuisverzorging;
 • locale huisartsenkringen;
 • rusthuizen (RO) en verzorgingstehuizen (RVT);
 • centra voor dagverzorging;
 • woon- en zorgcentra;
 • enz.
 • De bedoeling is de continuïteit van de zorg te optimaliseren, onnodige ziekenhuisopnames te vermijden en functionele samenwerkingsnetwerken te ontwikkelen.

  Dit gebeurt bij voorkeur via formele samenwerkingsakkoorden met de hierboven opgesomde zorgpartners.

  Geriatrisch consult

  De poliklinische ambulante geriatrische consultatie of raadpleging laat toe, bij voorkeur (maar niet strikt noodzakelijk) op verzoek van de behandelend huisarts, om een geriatrisch advies te verstrekken bij een in dit geval nog goed mobiele patiënt.

  Een afspraak hiervoor kan steeds worden gemaakt bij Dr. Erik Lambrecht, geriater, op het telefoonnummer +32478666906 of via een mail naar erik.lambrecht@aznikolaas.be.